z4099340662853_f3d324c328dae2d4b7fd4320a5f2000a

TẬP ĐOÀN NHÂN LỰC ICO

29 chi nhánh toàn quốc

16 năm hoạt động

13.000 đã được xuất cảnh du học

9.000 đã xuất cảnh đi làm