logo-qua-dia-cau_090711366

TẬP ĐOÀN NHÂN LỰC ICO

29 chi nhánh toàn quốc

16 năm hoạt động

13.000 đã được xuất cảnh du học

9.000 đã xuất cảnh đi làm